Awizacja

Składowanie

SKŁADOWANIE

Prawidłowo przebiegający proces składowania towarów pozwala na szybki i bezproblemowy przepływ ładunków pomiędzy producentem a miejscem docelowym lub końcowym odbiorcą.

 

By zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość usług:

 

  • dbamy o punktualne dostarczanie i odbiór ładunków przeznaczonych do dalszego transportu,
  • wyposażyliśmy wszystkie magazyny we właściwą liczbę niezbędnych do obsługi środków transportu bliskiego tj. wózki widłowe, wózki wysokiego składowania czy wózki ze specjalnymi chwytakami,
  • rozmieszczamy towar w magazynach w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne, prawidłowe warunki przechowywania, dobry dostęp oraz prawidłową rotację,
  • w magazynach zlokalizowanych w Łodzi posiadamy skład celny, magazyn czasowego składowania wraz z miejscem uznanym,
    oraz w Pruszkowie pod Warszawą posiadamy magazyn czasowego składowania wraz z miejscem uznanym,
  • w magazynie w Pruszkowie stworzyliśmy warunki do przechowywania towarów niebezpiecznych.

Zapraszamy do współpracy Zaufali nam

Kontakt

Łódź, 93-231
ul. Dąbrowskiego 225/243

NIP: 982 035 17 95
REGON: 100486212
KRS: 0001033798